تعرفه تبلیغات

کد تبلیغ شرح تبلیغ قیمت(تومان) مدت زمان
A1 درج بنر 60*468 زیر منو سايت(تمامی صفحات) 20,000 يك ماه
A2 درج بنر 240*120 در ستون راست(تمامی صفحات) 20,000 يك ماه
A3 درج بنر 240*120 در ستون چپ(تمامی صفحات) 20,000 يك ماه
A4 تبليغات متنی در تمامی صفحات 10,000 يك ماه
A5 درج بنر240*120 در گوشه صفحه سايت*شناور 35,000 فعال
A6 درج بنر60*468 در گوشه صفحه سايت*شناور -------- غیر فعال
A7 درج بنر120*120 در گوشه صفحه سايت*شناور -------- غیر فعال
A8 تبليغات پاپ اپ ------ غير فعال

تعرفه تبلیغات در سایت

__________________ http://telegram.me/mr074 ارتباط با مدیر سایت برای تبلیغات از طریق : تلگرام __________________

ابزار وبمستر

ایرانسل